จำหน่าย และรับซ่อม Oil Cooling Unit, แอร์ตู้คอนโทรล
Home About us Products News Contact us
     
ABOUT US
 

                                                                                                                                    สินค้ามี stock พร้อมส่ง !!!

 

Categories

- SUIDEN
+ SS-56EC-8A
+ SS-40EG-8B / SS-40DG-8B
+ SS-22EG-8B / SS-22DG-8B
- NMB AC Axial Fans
+ Model : 3115PS / 08038PB
+ Model : 3610PS / 09225PB
+ Model : 4710PS / 11925PB
+ Model : 4715MS / 11938MB
+ Model : 5915PC / 15038PB
- NMB DC Axial Fans
+ Model : 1604KL / 04010KL
+ Model : 1606KL
+ Model : 1608KL
+ Model : 2406KL / 06015KA
+ Model : 2410ML
+ Model : 3106KL
+ Model : 3110KL / 08025SA
+ Model : 3110RL
+ Model : 3610KL
+ Model : 3612KL
+ Model : 4710KL / 11925SA
+ Model : 4715KL / 4715KL
+ Model : 5920PL
- OIL COOLING UNIT 
+ OCT-22-A (2240 w.)
+ OCT-28-A (2770 w.)
- Capacity(w) 300
+ NTS-300
- Capacity(w) 400
+ NTS-400
- Capacity(w) 820
+ NT-800
+ NTS-800
- Capacity(w) 902
+ NT-900
- Capacity(w) 1075
+ NTS-1000
- Capacity(w) 1220
+ NTS-1200
- Capacity(w) 1449
+ NTS-1500
+ NTS-1500TOP
- Capacity(w) 2064
+ NTS-2000
- Capacity(w) 2441
+ NTS-2500

 

 

All Products

     
SS-56EC-8A   SS-40EG-8B / SS-40DG-8B   SS-22EG-8B / SS-22DG-8B  
           
 
   
     
3115PS / 08038PB   3610PS / 09225PB   4710PS / 11925PB  
           
 
   
     
4715MS / 11938MB   5915PC / 15038PB   1604KL / 04010KL  
           
 
   
     
1606KL   1608KL   2406KL / 06015KA  
           
 
   
     
2410ML   3106KL   3110KL / 08025SA-24N-ET-00  
           
 
   
     
3110RL   3610KL   3612KL  
           
 
   
     
4710KL / 11925SA   4715KL / 4715KL   5920PL  
           
 
   
     
OCT-22-A   OCT-28-A   NT-800  
           
 
   
     
NT-900   NTS-300   NTS-400  
           
 
   
     
NTS-800   NTS-1000   NTS-1200  
           
 
   
     
NTS-1500   NTS-1500TOP   NTS-2000  
           
 
   
         
NTS-2500  
 


 

 

 


GKTECHCOLTD.com | GKTECH.co.th | NITTA.co.th

Copyright 2014 NITTA Alright Reserved
บริษัท นิตตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 382/7 หมู่ที่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-21817684 โทรสาร. 0-2181-7685